Вие сте тук

МС предлага удължаване действието на настоящите бюджетни закони до 31 март 2022 г.

Да бъде удължено действието на разпоредбите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. до 31 март 2022 г. предлага законопроект на Министерски съвет от 23.12.2021 г.

МС предлага удължаване действието на настоящите бюджетни закони до 31 март 2022 г.

В мотивите към законопроект, внесен за гласуване на 23.12.2021 г. от името на Министерски съвет, е посочено, че поради обективно стекли се обстоятелства държавният бюджет за 2022 г. няма да бъде приет преди началото на следващата бюджетна година. Решението, което предлагат управляващите, е удължаване на срока на действие на настоящите закони за бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет до края на март 2022 г.

На практика при приемане на законопроекта ще се запазят без промяна размерите както на осигурителните вноски за здравно и обществено осигуряване и на месечния осигурителен доход, така и сумите, които ще бъдат изплащани като обезщетения за безработица, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, други социални плащания. На нивата от 2021 г. до 31 март 2022 г. ще се запазят и размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, общата годишна квота за ваучери за храна, общият размер на сумата, подлежаща на възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола.

Пълният текст на проекта за запазване на действието на настоящите ЗБДОО, ЗБНЗОК и Закон за държавния бюджет и мотивите към него са достъпни в рубриката "Законопроекти" в сайта на НС, както и като прикачен файл по-долу.

Източник: НС