Вие сте тук

НАП отново ще ревизира строителния бранш за укриване на приходи и данъчни измами

НАП отново ще ревизира строителния бранш за укриване на приходи и данъчни измами

Данъчните отново ще подложат на системни проверки дейността на изпълнителите и инвеститорите в сектора на строителството. От приходното ведомство информират, че през тази година ще предприемат редица мерки за намаляване на риска от укриване на приходи и данъчни измами в строителния бранш.

Наред с данъчните проверки и ревизии Агенцията предвижда и осъществяването на срещи с представители на професионални сдружения и браншови камари, информационни кампании и др.

Данните от анализа на риска, цитирани от приходната агенция, сочат щета от 400 млн. лв. средногодишно за бюджета в периода на строителния бум, причината за която е неспазването на законодателството и неотчитане на приходите от строителство на нови сгради и тяхната продажба от строители и инвеститори. Данъчните са установили, че рискът се проявява при 8016 фирми, които представляват 63% от всички лица в сектора. Според анализите 35% от установения размер на щетата се дължи на целенасочени действия за укриване на данъци – недокументирани разходи за труд и материали, а работните заплати на строителните работници не се отчитат в реалните им размери и др, обобщават от НАП.

43 млн. лв. средно на година пък са загубите за бюджета от продажбата на имоти под себестойността им. От приходното ведомство предупреждават, че данъчните имат право да поискат обявяването на подобни сделки за недействителни и напомнят, че практиката НАП да разваля сделки за имоти под пазарната стойност вече се прилага от няколко години.

281 ревизии, които данъчните са направили през 2013 и 2014 г., са установили допълнителни задължения в размер на 33 млн. лв., като по-голямата част от тях – 68%, са по Закона за ДДС. Контролните действия обаче не са повлияли съществено върху риска от укриване на печалби и данъчни измами, констатират от НАП. Според анализите намаляването на броя на рисковите лица на 4 000, причиняващи щета за около 112 млн. лв. на година, се дължи основно на външни фактори – спад на обемите на ново строителство на сгради и отпадане от бранша на част от действащите строители и инвеститори заради икономическата криза след 2008 г. През 2015 г. НАП планира да продължи контролните мерки чрез възлагане на ревизии в строителния сектор, както и да инициира публикации по темата в специализираните издания за строителство. 


Източник: НАП