Вие сте тук

Нова Митническа информационна система за внасяне в експлоатация от 26.11.2018 г.

Нова Митническа информационна система за внасяне в експлоатация от 26.11.2018 г.

Разработената в съответствие с изискванията на европейската законодателна рамка нова Митническа информационна система за внасяне се въвежда в реална употреба от 26.11.2018 г. 

От Агенция "Митници" информират икономическите оператори, че до 24.00 часа на 07 януари 2019 г. трябва да заявят достъп до МИСВ и да делегират права за митническо представителство. За да е възможно използването на системата, в портала за електронни услуги на агенцията  чрез услугата „Управление на потребителите и достъпа" трябва да бъдат заявени профилите „Митническата информационна система за внасяне" и „Митническо задължение", като правата за тях ще бъдат активни от 00.00 часа на 08.01.2019 г. Профилите, които към момента се използват за електронно подаване на митнически декларации за внасяне (съобщение BG715) и декларации за временно складиране (съобщение BGM15) през  модул „Внасяне" на Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС) ще са работещи до момента на активиране на новите. 

От Агенция "Митници" обръщат внимание, че по отношение на митническата декларация за внасяне и декларации за временно складиране разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, не се прилагат. Документите трябва да бъдат оформени в съответствие с изискванията за данни заложени в Приложение Б на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Също така от агенцията допълват, че когато митническата декларация се счита за заявление за разрешение за специални режими Активно усъвършенстване, Временен внос и Специфична употреба в съответствие с чл. 163 от ДР(опростена процедура за издаване на разрешение), освен данните по приложение Б, допълнително се предоставят и данните по колона 8f (Заявление и разрешение за използване на режим временен внос, специфична употреба, активно усъвършенстване или пасивно усъвършенстване в ситуации, в които се прилага чл.163 във вр. с  чл. 211, пар.1, буква „а" от МКС) от ПРИЛОЖЕНИЕ A на ДР и РИ.


Източник: Агенция "Митници"