Вие сте тук

Нови бандероли за тютюневите изделия и бутилиран алкохол от 1 януари 2022 г.

От 1 януари 2022 година тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бандерол.

Нови бандероли за тютюневите изделия и бутилиран алкохол от 1 януари 2022 г.

В Неофициалния раздел на Държавен вестник, бр. 79/21.09.2021 г. са публикувани заповедите на финансовия министър, с които се утвърждават нови образци на бандеролите за тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки в сила от 1 януари 2022 г.


Новият образец на бандерол „DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, ще бъде със следните характеристики:

 • размери – 15/150 мм;
 • цвят – синьо-зелен;
 • холограмна лента;
 • надписи „RЕPUBLIC OF BULGARIA“ и „ALCOHOLIC BEVER AGE“, „MINISTRY OF FINANCE“, „DUTY FREE“;
 • серия двубуквена;
 • номерация – 8-цифрова

бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208


Бандеролът за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, ще е със следните размери и реквизити:

 • размери – 15/150 мм;
 • цвят – розово-зелен;
 • холограмна лента;
 • цифрово означение на количеството на алкохолната напитка;
 • цифрово означение на действителното алкохолно съдържание по обем;
 • надписи „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, „МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ“ и „АКЦИЗЕН БАНДЕРОЛ“;
 • серия двубуквена;
 • номерация – 8-цифрова

 бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208


Новият бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар, ще е с:

 • размери – 16/32 мм;
 • цвят – оранжево-кафяв;
 • холограмна лента;
 • надписи „Р БЪЛГАРИЯ“, „МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ“ и „ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ“;
 • серия двубуквена;
 • номерация – 8-цифрова;
 • продажна цена, определена по реда на чл. 29 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – за пури и пурети;
 • брой късове в опаковката и цена на единична бройка – само за ръчно свити пури.


Без промяна остават единичните цени на бандеролите - за тютюневи изделия е 0,014 лв., а за алкохолни напитки – 0,032 лв. Акцизните стоки, облепени с действащите към момента бандероли, могат да се реализират в търговската мрежа до изчерпването им, но не по-късно от 31 декември 2022 година.

Източник: МФ