Вие сте тук

Почти 3,5 млн. лв. ще бъдат преразпределени по програми за насърчаване на заетостта по предложение на АЗ

Почти 3,5 млн. лв. ще бъдат преразпределени по програми за насърчаване на заетостта по предложение на АЗ

По данни на Агенция по заетостта почти 3 500 000 лева по програми за насърчаване на заетостта не са били усвоени заради пандемията от Covid-19 и извънредните мерки за ограничаването на разпространението на новия коронавирус.

Средствата ще бъдат преразпределени така, че да обезпечат допълнително финансово подпомагане на безработни лица, представители на т.нар. уязвими групи, и за стимулиране на работодатели, обявили свободни работни места в Бюрото по труда, да наемат служители от съответните групи.

В прессъобщение в интернет страницата на АЗ се посочва, че "Целта е със средства от държавния бюджет да се подпомогне наемането на работа освен на планираните за годината 8 500 безработни, но и на още 2 431 представители на т.нар. уязвими групи на пазара на труда, в т.ч. хора с трайни увреждания, продължително безработни или в предпенсионна възраст. Това са хората, които в условията на увеличено предлагане на работна сила, изпитват повече трудности при намирането на подходяща работа."

Освен за наемане на безработно лице, представител на целева група по програма или мярка от Закона за насърчаване на заетостта, работодателите ще могат да бъдат субсидирани и за дуално обучение на безработни, обучение за придобиване на ключови компетентности на наетия персонал, както и за професионално обучение на безработни лица, необходимо за работа в съответното предприятие. От АЗ поясняват още:

"Преференциите предоставят различни възможности и разнообразие от форми за финансова подкрепа по отношение на период, вид и размер на субсидиране, като конкретните параметри на финансовите стимули по отделните програми и мерки са определени в Националния план за действие по заетостта за 2020 г. Така например периодът на субсидиране варира от 3 до 24 месеца, а размерът на предоставяните ежемесечно средства за основно възнаграждение – от 350 лв. до 650 лв., като в повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за всяко наето безработно лице по условията на съответната програма или мярка."

Междувременно е анонсирано удължаване на срока на мярката 60/40 до края на септември и разширяване на обхвата на върху повече сектори, които ще могат да се възползват от държавното подпомагане. Според изказване на социалния министър от 1 юли мярката ще действа по нови правила, като за сектор "Автобусни превози" мярката ще достигне до съотношение 80 към 20.


Източник: АЗ