Вие сте тук

Подписа на преводач на документи от чужбина вече ще се заверява от нотариуси по места

Подписа на преводач на документи от чужбина вече ще се заверява от нотариуси по места
1

Според приетите от Министерски съвет промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, заверка на подписа на преводач на документи от чужбина вече ще бъде значително улеснена и на по-ниска цена.

До настоящия момент тази процедура се извършва от централното управление на Министерството на външните работи в София, като таксата, която събират от ведомството, е 15 лв. С измененията в правилника заверката вместо от МВнР ще се прави от нотариусите по места. Допълнително облекчение за гражданите и бизнеса, на които вече няма да се налага да пътуват задължително до столицата, за да заверят определен превод, е намаляването на цената, която трябва да бъде заплататена за услугата от 15 на 6 лева. 

За да се гарантира самоличността на преводача и компетентността му да предоставя преводачески услуги на съответния език, той ще трябва да представи на нотариуса при полагането на подписа си документ, който да удостовери присъствието му в списък, поддържан от МВнР въз основа на критерии, основани на образование и професионална квалификация.

Този режим се предвижда да остане в сила до създаването на електронен Регистър на заклетите преводачи, който да бъде част от предвидения по приоритетен проект 5.15 „Базов регистър на субекти, обекти и събития“ от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016–2020 г. универсален регистър на професионално квалифицираните лица.

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет на днешното заседание на МС, беше публикуван за обществено обсъждане през август 2017 г. Може да бъде разгледан ТУК.


Източник: МС