Вие сте тук

Работодателите не приемат варианта за административно определяне на МОД в секторите без споразумение

Работодателите не приемат варианта за административно определяне на МОД в секторите без споразумение

Четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, са категорично против административното определяне на минималния осигурителен доход и въобще осигуряването върху определени прагове

На днешната пресконференция представителите на бизнеса са заявили позицията си относно резултатите от браншовите споразумения между национално представителните структури на работодателите и синдикатите по определяне на МОД 2016 г., както и за размера на минималната работна заплата за страната. Припомняме, че до 10 септември са договорени минимални осигурителни доходи в 48 от общо 85 икономически дейности. По данни на БСК осигурените лица, които попадат в обхвата на постигнатите споразумения, са 1 175 394, а наетите лица, за които не са договорени по-високи размери на МОД през 2016 г., са 783 115. В прессъобщение на социалното министерство беше посочено, че за икономическите дейности, за които няма споразумение,  предстои да бъде обсъдена възможността за административно разпростиране на окончателния среден процент от сключените споразумения

В тази връзка Васил Велев, председател на АИКБ, е изразил пред журналисти общото несъгласие на работодателските организации с определянето на осигурителни прагове и още повече с механичното административно прилагане на договорените проценти върху останали дейности, при които ситуацията е различна и няма постигнати споразумения. По думите му, цитирани от агенция "Фокус" бизнесът иска „всички да се осигуряват на реално получаваните доходи, за да няма нелоялна конкуренция, праговете затрудняват тези процеси”. Според данните от социологическо проучване сред работодатели, представени на пресконференцията днес, 65 % от анкетираните са на мнение, че увеличаването на МОД през 2015 г. води до по-голям брой работещи без трудов договор или с фиктивен такъв и липса на социално и здравно осигуряване, което на практика е подпомагане на сивата икономика. 74 процента от работодателите считат, че ръстът на минималния осигурителен доход ще ги възпре от назначаване на нови хора, а за 69 % ще скочат разходите за труд.

Разминавания има и в интерпретацията на постигнатите споразумения и процента, който се твърди, че е среден. Според председателя на АИКБ средният ръст на договорения МОД е 6.2%, а според Министерство на труда и социалната политика - 7.5%

Таблицата с договорените до 10 септември 2015 г. минимални осигурителни доходи по икономически дейности, както и презентацията на работодателските организации  могат да бъдат изтеглени от прикачените по-долу файлове.


Източник: агенция "Фокус", БСК, АИКБ, МТСП