Вие сте тук

Ратифицирано е споразумението за обмяна на данъчна информация със САЩ

Ратифицирано е споразумението за обмяна на данъчна информация със САЩ

След като в началото на годината Министерски съвет одобри споразумението между правителствата на България и САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA, в днешния брой на Държавен вестник е обнародван и законът за ратифицирането му. 

Целта на присъединяването на страната ни към международния обмен на информация по FATCA е подобряване на международната банкова и данъчна прозрачност, ефективната борба срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. 

Споразумението беше подписано на 5 декември 2014 г. от финансовия министър Владислав Горанов и посланикът на САЩ в България Н. Пр. Марси Рийс. Законът FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) дава възможност на американските данъчни власти да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина. Чуждестранните финансови институции, които не вземат участие във FATCA, са облагани с 30 % данък при източника в САЩ, което затруднява оперирането им на американските пазари.

Със сключването на Споразумението между правителствата на България и Съединените американски щати българските финансови институции няма да бъдат облагани с данък при източника в САЩ.

Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA е публикуван тук.