Вие сте тук

С 13.8% по-високи разходи на работодателите за труд през третото тримесечие на 2021 г.

НСИ: През третото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% спрямо третото тримесечие на 2020 година.

С 13.8% по-високи разходи на работодателите за труд през третото тримесечие на 2021 г.

Солиден ръст на разходите, които са направили работодателите през периода юли - септември 2021 г. за изплащане на работни заплати, социални и здравни осигуровки, обезщетения, социални разходи и надбавки и данъка върху социалните разходи, показват данните на НСИ, публикувани в интернет страницата на институцията. Предварителната статистика сочи увеличение с 14.2% в индустриалната сфера, в услугите - с 11.1%, и в строителството - с 14.6%.

В документа Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2021 година се посочва, че най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ - с 26.6%, следван от „Образование“ - с 23.5% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 16.7%. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14.1%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.3%.

Повече информация за това какво включват разходите за труд на един работодател  》КОЛКО НИ СТРУВА ТРУДЪТ НА НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

Източник: НСИ