Вие сте тук

Актуализирана е информационна система „Контрол на горивата“

Актуализирана е информационна система „Контрол на горивата“

От НАП информират, че е налична обновена версия наинформационна система „Контрол на горивата“.

Актуализацията е във връзка с промените в Приложение № 22 към чл. 59а, ал. 1 и 2 и Приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3  от Наредба Н-18/2006 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 2017 г.), която влиза в сила от 1 август 2017 г., уточняват от приходната агенция. 

Новата версия на ИС „Контрол на горивата“ е достъпна в интернет страницата на НАП, в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Информационна система "Контрол на горивата", както и чрез линковете по-долу:


Източник: НАП