Вие сте тук

На 30 септември изтича срокът за корекции в декларациите на физическите и юридическите лица

В края на септември изтича срокът за корекции на декларираните от физическите и юридическите лица данни в годишните данъчни декларации.

Корекции в декларациите на физическите и юридическите лица

Повече от 3000 коригиращи декларации са подадени до 28 септември, информират от НАП. От опцията да нанесат поправки в декларираните с ГДД данни са се възползвари фирми и физически лица. Срокът за еднократни корекции изтиза в края на септември. 

Физическите лица могат да направят корекции в периода след 30 април до 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, срокът започва след 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Източник: НАП