Вие сте тук

НАП публикува четвъртата за 2022 г. актуализация на софтуера за генериране на отчетни регистри, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация

 Обновяване № 4 за 2022 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация е публикувано в интернет страницата на приходната агенция.

НАП - рубрика ДДС документи

Отстраняване на грешки от предходната версия и добавяне на нови валидации са промените, които клиентите на НАП ще открият в актуализирания софтуер. Инсталационният файл и инструкции за потребителите на програмния продукт са достъпни в интернет страницата на приходната агенция, в рубриката Програмни продукти ⇒ ДДС-документи. Могат да бъдат открити и като прикачени файлове по-долу.

Източник: НАП