Вие сте тук

НАП публикува образци на новите годишни данъчни декларации за Кампания 2022

Актуализирани формуляри за деклариране на доходите на физическите лица през изминалата година и дължимите корпоративни данъци за 2021 г. са вече са достъпни в интернет страницата на НАП. Данъчна кампания 2022 стартира на 10 януари.

*Обновена на 17.01.2022 г. - Добавена е Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица и Ръководство за попълване и подаване на декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.

НАП публикува образци на новите годишни данъчни декларации за Кампания 2022
4

Успоредно с обнародването на заповедите на финансовия министър за утвърждаване на новите образци на ГДД в последния за 2021 г. брой на Държавен вестник, НАП публикува в сайта си актуализираните формуляри за стартиращата на 10 януари данъчна кампания 2022. Годишните данъчни декларации за доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложенията към нея и за корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО са достъпни в рубриката > Формуляри.  

Други обновени документи към дата 31.12.2021 г. са Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. (Таблици № 1 и 2 и указания за попълването им) и Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2021 г. 

От приходната агенция информират, че във връзка с извършването на дейности, свързани с годишно приключване за 2021 г. и превключване работата на информационните системи за 2022 г., стартът на кампанията за деклариране на доходите на физическите лица ще бъде на 10 януари. Подаването на годишните декларации за дължимите корпоративни данъци чрез електронната услуга на НАП започва на 01.03.2022 г.

От НАП уведомяват също, че е-услугата за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в периода 31.12.2021 г. - 10.01.2022 г., но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат след 10 януари 2022 г. Справочната информация в този период ще е актуална към 02.01.2022 г., ИА „Главна инспекция по труда“ е уведомена за това обстоятелство. След 10.01.2022 г. ще бъде отразена и информацията от справките-декларации и VIES декларации по ЗДДС. Пълен списък с активните и неактивните електронни услуги в периода 1 - 10 януари 2022 г. може да бъде видян в прессъобщението на НАП от 30.12. 2021 г.

От Агенцията по приходите уточняват и че в периода на годишно приключване до 10 януари 2022 г. няма да има възможност за издаване на персонален идентификационен код (ПИК), а само за подаване на заявление. Няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден ПИК. В случай на подадено заявление за издаване на ПИК в този период, след 10 януари 2022 г. лицето ще бъде уведомено за получаването му.

Актуализираните образци на документи могат да бъдат изтеглени и от прикачените файлове по-долу.

Източник: НАП


* Обновена на 17.01.2022 г. - Добавена е Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица и Ръководство за попълване и подаване на декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.


» Eкипът от експерти на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на Ваше разположение. Научете повече ТУК «