Вие сте тук

Публикувана е версия 2022 на Формат на xml файловете на Интрастат декларациите

Актуализиран Формат на xml файловете на Интрастат декларациите, версия 2022 е публикуван в сайта на НАП на 22 декември 2021 г.

Формат на xml файловете на Интрастат декларациите, версия 2022

Във въведението към актуализирания документ, достъпен в рубриката Софтуер и ръководства за ползване на секция "Интрастат", е посочено, че в него са включени описания на форматите на файловете на 3 XML съобщения:

  • XML съобщение INSTAT - за обмен на данни по представяне на декларации от Интрастат оператори към НАП;
  • XML съобщение INSRES – за представяне от НАП към ИО на протоколи за резултата от приемане на подадени декларации;
  • XML съобщение INSTRANS - за обмен на данни между два или повече модули „Интрастат оператори” или за извеждане и предоставяне от НАП към ИО на данните от техните декларации на сайта на НАП.

В първата част на описанието е представена структурата и елементите на отделните файлове и тяхното предназначение, във втората са дадени примери за всеки представен формат на файл.

Документът Формат на xml файловете на Интрастат декларациите, версия 2022 г. може да бъде изтеглен и от прикачения файл по-долу.

Източник: НАП


» Eкипът от експерти на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на Ваше разположение. Научете повече ТУК «