Вие сте тук

С 12.7% са се увеличили разходите за труд през първите 3 месеца на 2022 г.

Ръст от 12.7% на разходите, които работодателите са направили за заплащане на труда на служителите през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2021 година отчитат предварителните данни на НСИ. 

Диаграма на НСИ, показваща ръста н разходите за труд

Националния статистически институт публикува предварителните данни за общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през първото тримесечие на 2022 г.  Според статистическите данни сумата е нараснала с 12.7% спрямо периода януари-март 2021 година. Най солиден е ръстът в индустрията, където увеличението е с 16.0%. В сферата на услугите работодателите са платили с 14.7% повече за труда на своите служители, а в строителството - с 10.7%. Другите разходи, извън тези за възнаграждения, са се увеличили с 12.3%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2022 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в секторите „Административни и спомагателни дейности“ - с 19.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 19.5%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 18.7%.

Документът с прессъобщението на НСИ, съдържащо информация за Индекс на разходите на работодателите за труд за един отработен час през периода първото тримесечие 2020 - първото тримесечие 2022 година, е достъпен в сайта на институцията, в статистическа област Пазар на труда. Може да бъде разгледан и в прикачения файл по-долу.

Източник: НСИ