административен съд

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 19.11.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Дата на постъпване: 19.11.2014 г. Вносители: ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, ДАНАИЛ...