административни органи

НАП въвежда комплексно административно обслужване

НАП въвежда комплексно административно обслужване. С разпоредбата на чл. 13а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) изрично се регламентира, че при предоставяне на административни...