администратор на лични данни

Кога е необходимо да се регистрирам като администратор на лични данни?

Ако сте физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с друг получава и съхранява лична информация със средства и за цели, определени от вас, то вие сте администратор на...