акцизни стоки

Вие сте тук

Нови правила по отношение на липси при движение на стоки под режим отложено плащане на акциз

С промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр.13 на Държавен вестник се въвеждат нови правила по отношение на липси при движение на...

НАП публикува таблица за подаване на данните при промяна на собствеността на акцизните стоки

От началото на 2016-та година влизат в сила разпоредбите на новия чл. 47а от Закона за акцизите и данъчните складове, според които преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна...