акцизно облагане

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - 16.09.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Дата на постъпване: 16.09.2015 г. Вносители: Министерски съвет Проектът за промени в...