авансово плащане

Издава ли се фактура при авансово плащане, получено при ремонтиране на машина от Германия?

Българска фирма ще ремонтира машина за немска фирма. ЧМР за ремонт на машината включва боядисване, механична обработка, смяна на ел. апаратура и др. Щом ремонтът приключи, машината ще бъде...

Издаване на фактура при авансово плащане

Авансовото плащане по същество представлява плащане преди да е придобита дадена стока или преди да е получена дадена услуга. Кога трябва да бъде издадена фактура за него? Авансовото плащане...