банкови такси

Ограничен е размерът на банковите такси от 1 август 2018 г.

Най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ банките трябваше да започнат да прилагат безплатно или срещу приемливи такси...