чуждестранни инвестиции

Общо 1,092 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции у нас за 2013 г.

Предварителните данни на Българската народна банка за месец април 2014 г. сочат, че преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 106,6 млн. евро, а тези за месец април 2013 г....