Вие сте тук

Общо 1,092 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции у нас за 2013 г.

Общо 1,092 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции у нас за 2013 г.

Предварителните данни на Българската народна банка за месец април 2014 г. сочат, че преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 106,6 млн. евро, а тези за месец април 2013 г. възлизат на 43,1 млн. евро, т.е. общият обем на инвестициите бележи ръст от 63,5 млн. евро.

Общо 1,092 млрд. евро са преките чуждестранни инвестиции у нас за 2013 г. Това е с 22 млн. евро повече спрямо предходната година, съобщи изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов. Той уточни, че в рамките на ЕС увеличение на чуждите вложения е отчетено само в България и Румъния. Очакванията са за тази година чуждестранните инвестиции да са над 1,2 млрд. евро. 

България се радва на висока оценка като бизнес среда и инвестиционен климат. Класация на Economist Intelligence Unit показва, че страната ни заема 46-то място в света по бизнес среда за периода 2014-2018г. Данните показват, че България се е преместила с една позиция по-нагоре спрямо резултатите от проведеното изследване за периода 2009-2013 г. Страната ни изпреварва Румъния и Италия по благоприятна бизнес среда.

Според резултатите от проведено изследване от Даниел Алтман, публикувано в американското списание за политика и финанси Foreign Policy, България се нарежда на 28-мо място в класацията за най – подходящите държави за чуждестранни инвестиции. Т.нар. Baseline Profitability Index основава методологията си на 8 фактора: икономически растеж, финансова стабилност, физическа сигурност, корупция, независимост от правителството, сътрудничество с местни партньори, контрол върху капитала и обменни курсове. Целта на индекса е да проследи как даден фактор ще се отрази на преките чуждестранни инвестиции за период от 5 години. 

Отново според данните на това изследване, България и Македония са определени като най – добрите държави за инвестиции на Балканите. 

За първите шест месеца на 2014 г. Българската агенция за инвестиции е издала 12 сертификата за клас инвестиция, които възлизат като общ размер на 94,33 млн. лева. За 2013 г. издадените сертификати за клас инвестиция от БАИ са общо 15, а размерът на инвестиционните проекти възлиза на 100,34 млн. лева. Разликата между общия размер на инвестиционните проекти за цялата 2013 г. и първите шест месеца на 2014 г. е 6,01 млн. лева.

Преки чуждестранни инвестиции


Източник: http://www.investbg.government.bg/bg