ДДС за ползваните за лични нужди служебни активи

Ограничения в приспадането на данъчен кредит за пътни превозни средства ще поиска България от ЕК

България ще изготви искане за дерогация до Европейската комисия, в което ще предложи да бъде ограничено правото за приспадане на данъчен кредит до 50 % за пътни превозни средства. Това...

ДДС за ползваните за лични нужди служебни активи трябва да бъде деклариран до 14 февруари

Регистрираните по ДДС фирми ще трябва да декларират пред НАП до 14 февруари данъка за ползваните за лични нужди служебни активи. Това трябва да се случи с подаването на месечната справка-...