Директива 2008/8/ЕО

Кое е мястото на данъчно облагане при доставка на услуги според регламентите на ЕС

Ако бизнесът ви е свързан с предоставянето на различни видове услуги  в рамките на ЕС, вероятно сте се сблъсквали с въпроса за това какви регламенти трябва да прилагате  при определяне на...

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената...