Директива 2014/49/ЕС

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките - 18.12.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за гарантиране на влоговете в банките Дата на постъпване: 18.12.2014 г. Вносители: Министерски съвет В мотивите към проекта на Закон за гарантиране на...