двойно данъчно облагане

От 1 януари 2017 г. е в сила нова СИДДО между България и Румъния

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Румъния ще се прилага от 1 януари 2017 г. , информират от НАП. Текстът е ратифицирана със закон, приет от 43-то...

СИДДО между България и Румъния е обнародвана в бр.64 на Държавен вестник

Новата спогодба между България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, ратифицирана със закон, приет от 43-то...

СИДДО между България и Великобритания е обнародвана в ДВ, бр.10 от 05.02.2016 г.

Спогодбата между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите...

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Норвегия от 01.01.2016 г.

От началото на 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Норвегия. Тя ще е в сила по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1...