Вие сте тук

От 1 януари 2017 г. е в сила нова СИДДО между България и Румъния

От 1 януари 2017 г. е в сила нова СИДДО между България и Румъния

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Румъния ще се прилага от 1 януари 2017 г. , информират от НАП.

Текстът е ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е обнародван в бр.64 на Държавен вестник от 16 Август 2016 г.

От началото на 2017 г. румънските граждани ще могат да ползват за реализираните от източник в България доходи данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. От НАП уточняват, че издадените до 31.12.2016 г. становища за наличие на основания за прилагане на старата СИДДО между България и Румъния няма да имат действие по отношение на доходите, реализирани на или след 01.01.2017 г.  За доходи с размер над 500 000 лева годишно следва да се подадат нови искания за прилагане на СИДДО по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а за доходи под този размер – пред платеца на доходите следва да се представят доказателствата по чл. 136 от ДОПК. 


Източник: НАП