електронен обмен на данни

Публикувани са функционалните изисквания към софтуера за връзка на осигурителите с НОИ

Техническите и програмните изисквания към софтуера, който ще осигури електронния обмен на данни между осигурителите и НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО, са утвърдени и...