Кодекси за поведение

КЗЛД с инструкции относно кодексите за поведение по смисъла на ОРЗД

С цел да се изяснят особеностите при изготвяне на Кодекси за поведение във връзка с прилагане на регламентацията относно боравенето с лични данни КЗЛД публикува няколко ключови указания,...