липси при движение на стоки под режим отложено плащане на акциз

Нови правила по отношение на липси при движение на стоки под режим отложено плащане на акциз

С промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр.13 на Държавен вестник се въвеждат нови правила по отношение на липси при движение на...