малък и среден бизнес

Още една оперативна програма с бюджет от 102 млн. евро ще подпомага малкия и среден бизнес в България

Със 102 млн. евро ще бъде подкрепен капацитетът на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации. Това предвижда проектът на...