Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

С приетите от правителството промени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа се съгласуват текстовете на нормативния акт с измененията в Наредба № Н-18 от...