несъстоятелност

Немалко български фирми са със задължения, основно за неплатени данъци към бюджета. Обикновено органите на НАП по събирането, публични изпълнители, предприемат действия с уведомяване на...