прагове за деклариране

Интрастат 2021 г.

Заповедта за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г. е публикувана в интернет страницата на приходната агенция.  Границата и за двата потока - "Изпращания...