Вие сте тук

Определени са праговете за деклариране по система Интрастат за 2022 г.

Обнародвана в ДВ е заповедта на председателя на НСИ, с която се определят праговете за деклариране по система Интрастат за 2022г.

Прагове Интрастат 2022 г.

Съгласно Заповед № РД-05-583/18.10.2021 г., която вече е публикувана в интернет страницата на НАП, за 2022 г. са определени:

•   праг за деклариране за поток Пристигания - 520 000 лв.
•   праг за деклариране за поток Изпращания - 780 000 лв.

В сравнение с праговете за 2021 година, тези за следващата са значително по-високи.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2022 г. са:
•    за поток Пристигания – 8 400 000 лв (при праг от 7 300 000 лв. за 2021 г.)
•    за поток Изпращания - 18 600 000 лв. (14 700 000 лв. е прагът за настоящата година)

Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност се запазва 390 лв.   

Заповедта за определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2022 г. може да бъде изтеглена и от прикачения файл по-долу. 

Източник: НАП