спогодби за социална сигурност

За осигурителен стаж ще се счита времето, през което български граждани са били осигурявани в Бразилия и Тунис

Като осигурителен ще бъде зачитан стажът на български граждани през времето, в което са работили и са били осигурявани в Бразилия и Тунис. Сред публикуваните днес в интернет страницата на...