стоки с висок фискален риск

Нова е-услуга от НАП за деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск

От НАП информират за предстоящото стартиране на нова е-услуга, кято ще предоставя възможност с квалифициран електронен подпис да се декларират данни за превози на стоки с висок фискален...

Още 53 групи стоки с висок фискален риск са добавени в списъка на НАП

Звеното за фискален контрол на НАП вече следи движението в страната на още 53 стоки с висок фискален риск. Със заповед на министъра на финансите към списъка на стоките, които  са обект на...