възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък

НАП разяснява въпроси относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък

В интернет страницата си НАП публикува по повод постъпили запитвания разяснения относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък.  От приходната агенция разглеждат...