вписване в ТР

Нови регламенти при прехвърляне на предприятие и дружествен дял в сила от 16.02.2018 г.

С обнародвани в бр. 15 на Държавен вестник промени в текста на Търговския закон са регламентирани нови правила при вписване на прехвърляне на предприятие или дружествен дял.  В края на 2017...

Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

В брой 54 на Държавен вестник от дата 17 юли 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.  Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу:...