Закон за хазарта

Облагане на доходи на физически лица от игри, провеждани на територията на Република България

Поради бързо разрастващия се сегмент на Игрите на късмета и нарастващия брой печеливши, идва и въпросът: Облагат ли се тези доходи, придобити през годината? Групите, които са заинтерисовани...