Закон за кадастъра и имотния регистър

 Закона за кадастъра и имотния регистър

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния...