Закон за подпомагане на земеделските производители

Закона за подпомагане на земеделските производители

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане...