Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - тема

Законът за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и приет на 28 септември 2016 г. и обнародван в Държавен вестник брой 76 от 30 септември 2016 г. ЗАКОН ЗА...