Закон за Сметната палата

Закон за Сметната палата

Име на закона: Закон за Сметната палата Име на законопроекта: Законопроект за Сметната палата Дата на приемане: 15.04.2014 г. Брой/година Държавен вестник: 35/2014 М О Т И В И към...