Закон за здравното осигуряване - тема

НАП напомня за новите правила при формиране на здравноосигурителния статус

От приходната агенция отново обръщат внимание на новостите при начина за формиране на здравноосигурителния статус на лицата, които са задължително осигурени в Националната...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване за 2016 г.

Промените в осигурителното законодателство, влизащи в сила от началото на 2016 г., са обобщени в публикацията на НАП, резюме на новостите за настоящата година в областта на данъчното...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец декември 2014 г. Закон за ДДС 14.12.2014...

Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения.Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии,...