Пощенска банка отчита 50% ръст на агро кредитирането

Пощенска банка отчита 50% ръст на агро кредитирането

В разгара на активния земеделски сезон Пощенска банка отчита 50% ръст на усвоените кредити за земеделски стопанства на годишна база към юни 2014 г.

Най-голям обем има при усвояването на кредити за оборотни средства, като около 70% от тях са предназначени за финансиране на зърнения сектор, а останалите са за инвестиции в модерна земеделска техника и изграждане на селскостопански постройки.

Банката отчита добри резултати и при усвояването на средства от земеделски производители, отпускани по подписаното през април споразумение с Българската банка за развитие (ББР) на обща стойност 5 млн. лева. По линия на ББР банката предлага оборотни и инвестиционни кредити при лихвени нива до 5.75% и без такса управление по кредита за селскостопанските производители. В рамките на партньорството са усвоени над 90% от средствата.

„Земеделието е ключов отрасъл за българската икономика, тъй като формира близо 16% от общия износ и 12% от общия външнотърговски стокообмен на страната. По прогнозни данни на Агростатистиката към края на юли, зърнената реколта ще бъде по-добра от миналогодишната, въпреки влошените метеорологични условия в страната през последните месеци. Относителният дял на зърнено-житните култури е 62% от общите обработваеми площи у нас и това в известна степен обяснява и по-високата активност сред зърнопроизводителите в търсенето на финансиране. Нашата амбиция е да бъдем партньори с повече земеделци от други сектори на селското стопанство и с това да подпомогнем резултатите и на българското животновъдство, зеленчукопроизводството и овощарството”, коментира Ангел Матеев, началник управление „Банкиране малък бизнес“ в Пощенска банка.


Източник: www.postbank.bg