Споразумение между ББР и ЕИФ ще облекчи изискванията за обезпечение по бизнес кредитите

Споразумение между ББР и ЕИФ ще облекчи изискванията за обезпечение по бизнес кредитите

ББР ще покрива до 60% от риска по бизнес кредити на търговските банки след подписването на споразумение за издаване на контра-гаранция с Европейския инвестиционен фонд по програма COSME

От банката информират, че това е вторият подобен договор, подписан от ЕИФ с българска банка, и първият по програма COSME за ББР. Целта на споразумението е да се улесни достъпът на малкия и среден бизнес у нас до дългосрочно и нисколихвено финансиране, като се облекчат и изискванията за обезпечение по кредитите. 

С гарантирания по програма COSME ресурс банките-партньори на ББР ще могат да отпускат инвестиционни и оборотни кредити, банкови гаранции, както и револвиращи заеми. Максималният размер на отпусканите кредити ще е до 150 000 евро, а лихвеният процент ще е ограничен до 6%. Срокът за погасяване ще е от 1 до 10 години, информират от банката.

Търговските банки, които ще бъдат партньори на ББР по новата он-лендинг програма, по план ще бъдат избрани до края на 2016 г., а първите заеми се очаква да бъдат отпуснати в началото на март 2017 г.


Източник: ББР