Естония

1

Естония се присъединява към страните-членки на Европейския съюз на 1 май 2004 г. Еврото е официалната валута от 2011 г. Страната е член на ООН от 1991 г.и на НАТО от 2004 г. Естония също така част от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Съвета на балтийските държави (CBSS) и Скандинавските инвестиционна банка. Като държава-участничка в ОССЕ, международните ангажименти на Естония са обект на мониторинг в рамките на мандата на Хелзинкската комисия. 

Естония е член на Шенгенско пространство от 2007 г. 

  • Година на присъединяване: 2004
  • Политическа система: република
  • Столица: Талин
  • Територия: 45 000 км²
  • Население: 1.4 милиона
  • Валута: евро

Официален уебсайт на правителството: https://valitsus.ee/en